lunes, 21 de octubre de 2013

martes, 8 de octubre de 2013

El Patriarca Abraham

http://www.youtube.com/watch?v=ENHvsYq1Sfc

Abraham

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ricardoleon/trabajostic07/abraham/index.htm

Abraham

http://www.buenanueva.net/biblia/1-biblia1er_Grado/3_biblia1-abraham.html

Abraham

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/TERCERO/datos/08_Religion/datos/rdi/u03/03.htm

Hot potatoes.Religions Monoteistes

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14005535/helvia/aula/archivos/repositorio/0/63/html/religiones.monot/index.htm

Religions

https://dl.dropboxusercontent.com/u/41076003/LIM/RELIGIONES/religiones.html

Mots encreuats!!! Religions

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/4174/crucigrama___religiones_.htm

Grans Religions

http://recursosparamiclasedereligion.blogspot.com.es/2012/10/pasapalabra-religiones-monoteistas-1.html

Grans Religions

https://b29a5e5c-a-762df989-s-sites.googlegroups.com/a/genmagic.net/pasapalabras-genmagic/areas/religion/religiones-monoteista-2/religiones_monoteistas2.swf?attachauth=ANoY7crR7k-p-xWF_ReqcxPAPhexC_BPL9ViUgEJNDKjRE6rZOz0_2Z4DPTTGRuiPRYszVog5i_zntqPDagofAJbU7KnPUFSZqjpQEsk5Q-0lqKMm7_Jv545XjAk8kZ-8L2-m8tnfnspwTNb2fskXylFEG9MhMb96Lx2IFNrOu43VFGobbrUyTp-so9KlgkI7c-9Qvwh30t_GXB2YQTqhZDIb489KXhBhSji8-aUG7zGkTaIf8Cj3RbLfgFykXDNbkHnV9MhHGd_d1-8LY30oEB17fQUcMczJr1d4E7esSRGfVqbagqwvoQ%3D&attredirects=3

Grans Religions

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/4174/html5/crucigrama___religiones_.htm

Finestra de les Religions

https://sites.google.com/site/finestradelesreligions/home